Nuxi Data AB är ett datakonsultföretag som skapades hösten 2011 av Matts, Johan och Calle.
Tillsammans besitter vi mer än 70 års arbetserfarenhet som datakonsulter
Vi har under denna tid arbetat inom en mängd olika brancher men tyngdpunkten finns inom data- och telekommunikationsområdet.

Om namnet Nuxi

Termen myntades på 80-talet när UNIX skulle porteras till en IBM Series/1 dator.
När maskinen startades för första gången välkomnades man till "nUxi" ut istället för "Unix".
Detta är ett fenomen som kan uppstå när data flyttas mellan miljöer med olika byte order.


Nuxi Data AB
Org nr: 556868-9201
Momsreg nr: SE556868920101
Säte: Stockholm