Nuxi erbjuder avancerade systemutvecklare inom:

Vår huvudsakliga brancherfarenhet är telekom, men vårt kunnande och öppenhet har lett oss till uppdrag inom offentlig förvaltning, försvarsektorn, bank, sport, spel och oljebranchen.

Vi har ansvarat för och deltagit i förstudier, implementation, integration, provisionering, konfiguration, support och förvalting.