Här hittar du av oss egenutvecklad programvara som du gärna får ladda hem.
Ambitionen med denna sida är att kunna dela med oss av eventuella program som vi råkar snickra ihop.
Notera att detta är bara en hobby för nöjes skull.
Det är helt gratis och helt utan garantier.

NuxiMute

NuxiMute är en applikation som tystar och kommer ihåg att slå på ljudet på din Androidtelefon efter möten.
Du kan tysta telefonen i 15 minutersintervaller, ett tryck tystar 15 minuter, 2 tryck tystar i 30 minuter o.s.v.
När tiden är slut "otystas" telefonen.
Om du reglerar ljudvolymen manuellt så upphör tystnaden direkt
Ladda hem NuxiMute här: NuxiMute v1.0